ALLAS.FI

Uima-allas - hoitovälineet

Uima-altaan hoito vaatii tietyt minimivarusteet. Sivulla on listattu yleisimmät tarvikkeet, jotka yleensä riittävät allasveden hoitamiseen.

Uima-allasimuri

Allasimurilla imuroidaan uima-altaan pohja puhtaaksi. Imureita on saatavilla neljää eri tyyppiä:

Manuaalinen suodattimen imulla toimiva imuri
- liitetään letkulla pintaventtiilin korin päälle asennettavaan levyyn
- imee roskat suodattimeen
- käytetyin imurityyppi

Manuaalinen vesijohtopaineella toimiva imuri
- liitetään vesijohtoverkkoon
- imee roskat omaan säkkiin
- imuroitaessa altaan vesimäärä lisääntyy

Automaattinen suodattimen imulla toimiva imurirobotti
- liitetään letkulla pintaventtiilin korin päälle asennettavaan levyyn
- imee roskat suodattimeen

Automaattinen itsenäisesti toimiva imurirobotti
- imee roskat omaan säkkiin

Lehtihaavi

Lehtihaavilla kerätään uima-altaassa olevat roskat.

Lämpömittari

Lämpömittarin avulla voidaan mitata veden lämpötila ja samalla arvioida kloorin kulutusta. Mitä lämpimämpää vesi on, sitä enemmän klooria kuluu.

pH/kloori-mittari

Mittarilla mitataan veden pH-arvo ja klooripitoisuus. Mittausta varten tarvitaan myös kloori- ja pH-tabletteja tai nestetippoja. Tableteilla saa tarkemman mittaustuloksen.

Kellokytkin

Kellokytkimellä varmistetaan pumpun säännöllinen toiminta. Uima-allasveden tulee kiertää suodattimen läpi sisäaltaassa vähintään kerran ja ulkoaltaassa kaksi kertaa vuorokaudessa.