ALLAS.FI

Alumiinisulfaatti

Alumiinisulfaattia käytetään vedenpuhdistuksessa saostusaineena. Se toimii siten, että se kokoaa veden sisältämät hiukkaset suuremmiksi hiutaleiksi, jotka jäävät helpommin suodattimeen. Likasaostumat voidaan poistaa suodattimesta normaalilla vastavirtahuuhtelulla. Alumiinisulfaatti toimii saostavana aineena vain silloin, kun veden pH-arvo on välillä 6,5 - 8.0.

Alumiinisulfaatin lisäys

1. Ensin mitataan veden pH-arvo pH-mittarilla ja se säädetään tarvittaessa lukemaan 7,2 - 7,4.

2. Tarkista vaadittavan alumiinisulfaatin määrä.

3. Alumiinisulfaatti liuotetaan ämpärissä olevaan puhtaaseen veteen (voi olla myös allasvettä).

3. Liuos kaadetaan altaaseen vedentulosuuttimen eteen.

4. Suodattimen annetaan käydä yhtäjaksoisesti, kunnes vesi kirkastuu.

5. Alumiinisulfaatin käytön jälkeen mitataan veden pH-arvo uudelleen ja lisätään tarvittaessa pH-plussaa (alumiinisulfaatti on hapanta).

6. Suodattimen vastavirtahuuhtelu suoritetaan vuorokauden kuluttua alumiinisulfaatin lisäämisestä.