ALLAS.FI

Uima-allasveden testaus

Vähintään kerran viikossa on hyvä tarkistaa uima-altaan vedenlaatu. Sillä varmistetaan allasvedessä olevien kemikaalien sopiva määrä. Hyvin toimivassa altaassa riittää pH:n ja kloorin säännöllinen tarkistus ja säätö.

Uima-altaan veden testaamiseen tarvitaan kunnollinen kloori/pH mittari. Mittaus perustuu värien vertailuun. Tabletteja käyttävä mittari antaa aina tarkemmat mittaustulokset kuin nestetipoilla toimivat mittarit.

Jos mittauksissa käytettävät aineet ovat ohittaneet parasta ennen päiväyksen on ne syytä hävittää, koska ne antavat epätarkkoja mittaustuloksia. Mittausvälineet on syytä säilyttää kuivassa ja viileässä paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.

Ennen mittausta uima-altaan suodatinpumpun annetaan kierrättää vettä pari tuntia. Sen jälkeen altaasta otetaan vettä mittalaitteeseen noin 30-40 cm syvyydestä. Sitten mittalaitteeseen tiputetaan joko kloorin ja pH:n mittaamiseen tarkoitettuja tabletteja tai tippoja riippuen käytettävästä mittalaitteesta. Lopuksi tulos luetaan mittalaitteen asteikolta.