ALLAS.FI

Veden kokonaiskovuus

Kokonaiskovuus ilmaisee kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää vedessä. Se kertoo onko vesi "kovaa" vai "pehmeää". Ihannearvo kokonaiskovuudelle on 100 - 200 ppm (miljoonasosaa eli g/m³).

Jos kokonaiskovuus on liian matala, niin vedestä tulee syövyttävää (mm. portaat ja pumpun metalliosat ruostuvat) ja se aiheuttaa altaan reunojen ja pohjan likaantumista.

Jos taas kokonaiskovuus on liian korkea, suodatin voi tukkeutua ja se vaikuttaa suodatuksen tehokkuuteen. Vedestä tulee sameaa ja se myös kirvelee silmiä.

Kokonaiskovuuttaa voidaan nostaa lisäämällä allasveteen kalsiumkloridia.

Kokonaiskovuuden vähentäminen on hyvin hankalaa. Se vaatii yleensä osittaisen tai kaiken allasveden vaihtamisen.

Kokonaiskovuuden nostaminen

1. Kokonaiskovuus mitataan Kalsiumtester-mittarilla ja sen arvo säädetään tarvittaessa tasolle 100 - 200 ppm (g/m³).

2. Tarkista vaadittavan kalsiumkloridin määrä.

3. Tarvittava määrä kalsiumkloridia liouotetaan ämpärilliseen puhdasta vettä jatkuvasti sekoittaen.

4. Liuos kaadetaan altaan sisääntulosuuttimen eteen suodatinpumpun ollessa päällä.