ALLAS.FI

Uima-allasveden pH

Veden pH:lla tarkoitetaan kuinka hapanta tai emäksistä vesi on. Vesi on hapanta, kun sen pH on alle seitsemän ja silloin se on emäksistä, kun veden pH on yli seitsemän. Vesi on neutraalia, kun pH on tasan seitsemän. Uima-altaan veden pH:n tulisi olla välillä 7.2-7.4. Ihanteellisin pH:n arvo on kuitenkin sama kuin silmien pH eli 7.2.

Hapan vesi

Jos vesi on hapanta (pH on alle 7), niin silloin se on syövyttävää. Hapan vesi aiheuttaa ihon kutinaa ja silmien kirvelyä. Se voi myös vahingoittaa suodatinpumpun ja suodattimen metalliosia.

Emäksinen vesi

Jos vesi on liian emäksistä (pH on yli 7.6), niin se vaikuttaa kloorin desinfioimiskyvyn alenemiseen ja aiheuttaa myös allasveteen sameutta tai saostumia. Liian korkea pH saa ihon ärsyyntymään ja silmät kirvelemään. Jos pH on 8.0, niin kloorin tehosta on jäljellä ainoastaan 20% ja hukkaan siitä menee 80%.

Veden pH:n mittaus

Veden pH:n mittaukseen on suositeltavaa käyttää mittalaitetta, johon laitetaan tabletteja, koska ne antavat paremman mittaustarkkuuden kuin nestetipat. pH:n mittaukseen käytettävät aineet on varustettu Phenomel Red-merkinnällä.

Ennen mittausta uima-altaan suodatinpumpun annetaan kierrättää vettä pari tuntia. Sen jälkeen altaasta otetaan vettä mittalaitteeseen noin 40 cm syvyydestä. Sitten mittalaitteeseen tiputetaan pH:n mittaamiseen tarkoitettuja tabletteja tai tippoja riippuen käytettävästä mittalaitteesta. Mittalaitetta ravistetaan varovasti siten, että liuos värjäytyy tasaiseksi ja lopuksi tulos luetaan mittalaitteen asteikolta.

pH-arvot

pH-plus - pH-arvon nostaminen

1. Tarkista vaadittavan pH-plus aineen määrä.

2. pH-plus aine liuotetaan ämpärissä olevaan puhtaaseen veteen (voi olla myös allasvettä) varovasti sekoittaen.

3. Liuos kaadetaan altaaseen vedentulosuuttimen eteen.

4. Suodatinpumppu pidetään toiminnassa liuosta lisättäessä ja sen jälkeen n. 15 minuuttia.

pH-miinus - pH-arvon alentaminen

1. Tarkista vaadittavan pH-miinus aineen määrä.

2. pH-miinus aine liuotetaan ämpärissä olevaan puhtaaseen veteen (voi olla myös allasvettä) varovasti sekoittaen.

3. Liuos kaadetaan altaaseen vedentulosuuttimen eteen.

4. Suodatinpumppu pidetään toiminnassa liuosta lisättäessä ja sen jälkeen n. 15 minuuttia.